Sjokolade Kalsitt Håndstein

Sjokolade Kalsitt (Brun Aragonitt) Håndstein. Denne er ca 5,8cm lang og veier 64g. Det er den på bildet du får hvis du bestiller denne.

PrisNOK139,00 inkl. mva.
På lager: 1 stk.

Produktinfo

Sjokolade Kalsitt:
(Brun Aragonitt)

♥ Jording
♥Lykke
♥ Fred
♥ Velstand
♥ Reduser stress
♥ Hjelper med å balansere vanskelige og negative følelser
♥Forbedrer hukommelse og konsentrasjon


Brun Aragonitt fjerner og aktiverer aurafeltet, chakraene og meridianene. Det er spesielt bra for jording og sentrering før man går inn i meditasjon. Det kan hjelpe oss til å uttrykke våre dypeste følelser mer autentisk og få bedre tilgang til høyere nivåer av åndelig kunnskap.

Den er en fantastisk jordingsstein som er veldig nyttig for alle som aktivt gjennomgår selvhelbredende arbeid. Det hjelper oss å finne den rolige plassen i hjertet vårt og frigjøre tilknytning til fortidens sår, spesielt sår fra verbale overgrep. Brun Aragonitt hjelper oss å holde oss sentrert, spesielt i stressende perioder som krever ekstrem tålmodighet og medfølelse.

Den ppfordrer til tydelig kommunikasjon, både i ord og kunstnerisk. Det kan hjelpe oss å være disiplinerte, pålitelige og praktiske for å komme videre mot våre mål. Brun aragonitt oppmuntrer til toleranse og hjelper oss å forstå årsaken til situasjoner.

Den øker utholdenhet og vitalitet i kroppen. En varm eliksir av Brun Aragonitt antas å være spesielt god for å varme opp ekstremitetene og bekjempe frysninger. Det er bra for å behandle generelle smerter og smerter, spesielt de som føles "dypt" i kroppen. Det har blitt brukt av metafysiske healere for å hjelpe til med å helbrede ødelagte bein samt regenerere beinvev.


Krystallhealing er ikke ment å brukes i stedet for medisinsk behandling. All informasjon er utelukkende for åndelige formål og skal ikke brukes som medisinsk råd.
-------------------------------------------------------------

Crystal healing is not meant to be used in place of medical treatment. All information is solely for spiritual purposes and should not be used as medical advice.Chocolate Calcite/Brown Aragonite:

♥Grounding
♥Happiness
♥Peace
♥Prosperity
♥Reduce Stress
♥Aids with balancing difficult and negative emotions
♥Improves memory and concentration


Brown Aragonite clears and activates the auric field, chakras, and meridians. It is particularly good for grounding and centering prior to entering into meditation. It can help us to express our deepest feelings more authentically and to better access higher levels of spiritual knowledge.

Brown Aragonite is a wonderful grounding stone that is very helpful for anyone who is actively undergoing self-healing work. It helps us to find the calm place in our heart and release attachment to the wounds of the past, especially wounds from verbal abuse. Brown Aragonite helps us stay centered, especially during stressful periods that require extreme patience and compassion.

Brown Aragonite encourages clear communication, both in words and artistically. It can help us to be disciplined, reliable, and practical in order to move forward towards our goals. Brown Aragonite encourages tolerance and helps us to understand the root cause of situations.

Brown Aragonite increases stamina and vitality in the body. A hot elixir of Brown Aragonite is thought to be especially good for warming the extremities and combating chills. It is good for treating general aches and pains, particularly ones that feel “deep” in the body. It has been used by metaphysical healers to help heal broken bones as well as regenerate bone tissues.