Okseøye [Rød Tigerøye]

Geologisk Fakta om Okseøye (rød tigerøye):

Okseøye tilhører gruppene kvartsitt og mikrokrystallinsk kvarts. Hardheten er 7 og densiteten er mellom 2,58 og 2,66.
De primære Okseøyeavsetningene er lokalisert i Sør-Afrika, Australia, Myanmar, Brasil, Kina, USA, India og Namibia.


Okseøye er faktisk Tigerøye (Rød Tigerøye) med overveiende brunt og rødt.
Fargen skyldes det faktum at den har vært mer oppvarmet enn Tigerøyet, noe som også forklarer skårene i den.