Apofylitt

Apophylitt er en gruppebetegnelse for 3 typer mineraler, Fluorapophyllite (den grønne fargen), Hydroxyapophyllite (klar) og Natroapophyllite (de brune/gule fargene).
Den grønne varianten er angivelig den sjeldneste av de tre.