Apatitt

Apatitt er ikke et enkelt mineral, men en rekke mineraler som utgjør apatittgruppen. Apatittgruppen består av fluorapatitt, klorapatitt og hydroksyapatitt.