Rhodonitt

Rhodonitt er et manganinsilikat, og medlem av pyroksenoidgruppen av mineraler, som krystalliserer i det trikliniske systemet. Det forekommer ofte som spaltbare til kompakte masser med en rosa-rød farge (navnet kommer fra gresk), ofte med en tendens til å brune på grunn av overflateoksidasjon.