Karneol

Karneol er en rekke kalsedon og er en mikrokrystallinsk kvarts. Som en kalsedon dannes karneol fra sammenveksten av to silikamineraler med forskjellige krystallstrukturer: kvarts og moganitt.