Blå Aragonitt

Blå Aragonitt steinen er en lys turkisblå variant av Kalsiumkarbonatmineralet, som kan dannes i ortorhombisk krystallsystem som har nålformede krystaller.
Den er vanligvis laget gjennom nedbør fra både marine og ferskvannsmiljøer.

Blå Aragonitt krystaller er et Kalsiumkarbonatmineral som er veldig nært beslektet med Kalsitt, og derfor kan du ofte finne den i en rekke farger.