Jade (flere)

Jade er faktisk to separate edelstener: Nefritt og Jadeitt. Jadeitt er et silikat av natrium og aluminium og er klassifisert som et pyroksen. Nefritt er et silikat av kalsium og magnesium som tilhører amfibolgruppen av mineraler og regnes som tremolitt. I begge typer er de mikroskopiske krystallene tett sammenlåst for å danne et kompakt aggregat.