Hematitt

Hematitt er et av de mest tallrike mineralene på jordoverflaten og i den grunne skorpen. Det er et jernoksid med en kjemisk sammensetning av Fe2O3. Det er et vanlig steindannende mineral som finnes i sedimentære, metamorfe og magmatiske bergarter på steder over hele verden.

Hematitt er den viktigste malmen av jern. Selv om det en gang ble utvunnet på tusenvis av steder rundt om i verden, kommer nesten all produksjonen i dag fra noen få dusin store forekomster der betydelige utstyrsinvesteringer gjør det mulig for bedrifter å effektivt utvinne og behandle malmen. Mesteparten av malmen produseres nå i Kina, Australia, Brasil, India, Russland, Ukraina, Sør-Afrika, Canada, Venezuela og USA.

Hematitt har en lang rekke andre bruksområder, men deres økonomiske betydning er svært liten sammenlignet med betydningen av jernmalm. Mineralet brukes til å produsere pigmenter, preparater for separering av tunge medier, strålingsskjerming, ballast og mange andre produkter.