Kalsitt (flere)

Kalsitt er en viktig bestanddel av mange sedimentære bergarter og deres metamorfe produkter (kalkstein, kritt, marmor), og av enkelte magmatiske bergarter (karbonatitt).

Kalsitt avsettes også av kalktuff, kalksinter, dryppstein, travertin. Mineralet finnes dessuten på ganger og sprekker i all slags fjell. 


Kalsitt er et karbonatmineral og den mest stabile polymorfen av kalsiumkarbonat.
Det er et veldig vanlig mineral, spesielt som en komponent i kalkstein.

Kalsitt definerer hardhet 3 på Mohs skala for mineralhardhet, basert på sammenligning av ripehardhet.