Jaspis (flere)

Jaspis, et aggregat av mikrogranulær kvarts og/eller kryptokrystallinsk kalsedon og andre mineralfaser, er en ugjennomsiktig, uren variant av silika, vanligvis rød, gul, brun eller grønn i fargen; og sjelden blå.