Okseøye/Rød Tigerøye Tromlet [Små]

Okseøye/Rød Tiger Øye. Dette er en utrolig fin krystall som skimmer i dyp rødbrun farge. Prisen du ser er per stk. Se siste bildet for mer nøyaktig størrelse i hånden.

PrisNOK24,00 inkl. mva.
På lager: 29 stk.

Produktinfo

Okseøye/Rød Tigerøye:

♥ Fysisk og psykologisk er Bull's eye stone et beskyttende skjold.
♥ Tro på ens verdier, på samme måte som tigerøye.
♥ Sammen med tigerøyestein beskytter okseøyestein mot vampyrer, hekseri, slanger og andre former for ondskap.
♥ Bull's eye er til mineralverdenen, hva hvitløk er for grønnsaksverdenen.

 

Rød Tigerøye ble oppkalt etter dens chatoyancy eller "cat's eye"-effekt. Det er veldig vanlig å se denne steinen som kalles "okseøye". Okseøye er faktisk Tigerøye med overveiende brunt og rødt. Fargen skyldes det faktum at den har vært mer oppvarmet enn Tigerøyet, noe som også forklarer skårene.

 

Psykologisk sett brukes Okseøye for å utvikle indre mot og styrke. Den utvikler vårt overlevelsesinstinkt og tilbyr mot i denne forbindelse. Når den bæres, forankrer den brune steinen og øker energien. Det stabiliserer og lar oss forbli jordet. Det sies ofte at Okseøye er et speil. Den fungerer som et skjold ved å reflektere negativ energi til avsenderen, samtidig som den gjør dem oppmerksomme på intensjonene sine. For å beskytte deg selv effektivt, bær Svart Turmalin med Okseøye og de beskyttende effektene vil øke.

 

Fysisk øker Okseøye fleksibiliteten, spesielt i leddene, i tillegg til å lindre ryggproblemer. Den bringer fysisk styrke, dynamikk, men like mye kroppsvarme. Denne steinen er sterkt anbefalt for sport på grunn av dens styrkende egenskaper. Okseøye gir utholdenhet og utholdenhet, slik at du kan gå den ekstra milen. Den beroliger og avslapper samtidig som den opprettholder vitaliteten din. På fordøyelsesnivået beskytter Okseøye mot stress og forhindrer dermed mageproblemer. Denne steinen kan brukes ved solar plexus for å regulere sirkulasjonssystemet.Krystallhealing er ikke ment å brukes i stedet for medisinsk behandling. All informasjon er utelukkende for åndelige formål og skal ikke brukes som medisinsk råd.

 

----------------------------------------

Crystal healing is not meant to be used in place of medical treatment. All information is solely for spiritual purposes and should not be used as medical advice.Bull’s eye stone was named so after its chatoyancy or ‘cat’s eye’ effect. It is very common to see this stone called ‘ox eye’ Bull’s eye is in fact tiger eye with predominantly brown and red. Its colour is due to the fact that it has been more heated than the tiger’s eye, which also explains its shards.

Psychologically, bull's eye stone is used to develop inner courage and strength. Bull eye’s develops our survival instinct and offers courage in this regard. When worn, the brown of this stone anchors and boosts energy. It stabilises and allows us to remain grounded. It is often said that bull’s eye stone is a mirror. It acts as a shield by reflecting negative energy to the sender, while making them aware of their intentions. To protect yourself effectively, carry black tourmaline with bull’s eye and the protective effects will be increased heightened.

Physically, bull’s eye stone increases flexibility, particularly of the joints, as well as alleviating back problems. Bull’s eye brings physical strength, dynamism but equally, body warmth. This stone is highly recommended for sport due to its strengthening virtues. Bull’s eye stone offers stamina and endurance, allowing you to go the extra mile. It also soothes and relaxes whilst maintaining your vitality. On the digestive level, bull’s eye protects from stress and thus prevents stomach issues. This stone can be worn at the solar plexus to regulate the circulatory system.