Tigerøye Mini Måne

Nydelige Tiger Øye mini måner! Prisen er per stk.

PrisNOK59,00 inkl. mva.
På lager: 1 stk.

Produktinfo

Tiger Øye er en stein som kraftfullt setter velstand og flaks inn i energifeltet ditt. Den kombinerer jordenergi med energien til solen for å skape en høy vibrasjon som er kvadratisk jordet i Moder Jord. En veldig nyttig stein når du jobber med de tre nederste chakraene dine. 

Med beskyttende energi ble Tiger Øye en gang båret som en talisman for å beskytte mot forbannelser og dårlige ønsker.

Hvis du har en dag der du føler deg "spacey" eller ujordet, plasser denne steinen rett over navlen din. Det vil hjelpe deg å få mer klarhet, å bli mer jordet, og hjelpe deg å se hva du virkelig trenger, ikke bare hva du håper eller ønsker.

Plasser Tiger Øye rundt hjemmet ditt for å tiltrekke overflod og god helse. Det vil også avlede alt som trekker av eller absorberer overfloden din.

Hvis du lider av lav selvverd, er altfor kritisk til deg selv og/eller er kreativ blokkert, bære eller ha på deg et stykke Tiger Øye. Det vil hjelpe deg å gjenkjenne dine egne talenter og evner og hjelpe deg til å se vekst som en normal del av det å være et menneske.

Denne steinen er også beskyttende mot dårlige ønsker og forbannelser.

  


Krystallhealing er ikke ment å brukes i stedet for medisinsk behandling. All informasjon er utelukkende for åndelige formål og skal ikke brukes som medisinsk råd.

 


-------------------------------
Crystal healing is not meant to be used in place of medical treatment. All information is solely for spiritual purposes and should not be used as medical advice.
Tiger Eye is a stone that powerfully grounds prosperity and luck into your energy field. It combines earth energy with the energy of the sun to create a high vibration that is squared grounded in Mother Earth. A very useful stone when you are working on your lower three chakras.

Having protective energy, Tiger Eye once was carried as a talisman to protect against curses and ill-wishes. If you’re having a day in which you are feeling “spacey” or ungrounded, place this stone just above your navel. It will help you to have more clarity, to become more grounded, and help you to see what you really need, not just what you hope or wish for.

Put Tiger Eye around your home to attract abundance & good health. It will also deflect anything that draws off or absorbs your abundance.

If you’re suffering from low self-worth, are overly critical of yourself, and/or blocked creatively, carry or wear a piece of Tiger Eye. It will help you to recognize your own talents and abilities and help you to see growth as a normal part of being a human being. This stone is also protective against ill-wishes and curses.