Larvikitt Tårn [9,3cm]

Larvikitt tårn på 9,3cm og veier 85g. Det er den på bildene du får hvis du bestiller denne.

PrisNOK269,00 inkl. mva.
På lager: 1 stk.

Produktinfo

Healing med Larvikitt:

♥ Jording ♥ Beskyttende ♥ Tålmodighet

Larvikitt er en beskyttende og jordingsstein. Det renser de subtile kroppene og legger til rette for en sterk forbindelse med jordens energier, og hjelper til med å få kontakt med naturens ånder. Larvikitt stimulerer indre visjoner og forbedrer våre psykiske evner. Det lar oss se fortiden, og gir klarhet til visjoner om tilbakekalling av tidligere liv. Larvikitt kan nøytralisere og kansellere staver som ikke lenger er ønsket. Det avviser negativ energi. Larvikitt øker vår trygghet i styrken til vårt eget intellekt, stimulerer kreativitet og utveksling av visdom. Larvikitt hjelper oss å se oss selv gjennom øynene til vårt høyere selv. Larvikitt lærer tålmodighet, og kan støtte når fullføring og lukking av et mål er nødvendig. Det hjelper oss også å forstå og løse kompliserte fakta og å ta beslutninger som er rasjonelle og nøkterne og ikke basert på følelsene våre.

Larvikitt hjelper hjernen til å ta inn ny informasjon lettere. Det skaper nye veier for kunnskap å reise og kan åpne nye dører for oss. Larvikitt kan bidra til å gjøre oss mer tilpasningsdyktige til situasjoner.

Larvikitt kan hjelpe mot lærevansker. Den kan brukes til å behandle hudsykdommer og øker vitalitet og ungdommelighet. Larvikitt hjelper til med å gjenopprette slag og hjelper hjernens funksjon. Den renser og renser kroppsvev, harmoniserer stoffskiftet og hjelper til med muskulær avgiftning. Larvikitt beroliger nervene og vil avkjøle og redusere blodtrykket.


Krystallhealing er ikke ment å brukes i stedet for medisinsk behandling. All informasjon er utelukkende for åndelige formål og skal ikke brukes som medisinsk råd.

 

----------------------------------------

Crystal healing is not meant to be used in place of medical treatment. All information is solely for spiritual purposes and should not be used as medical advice.
Healing with Larvikite:

♥ Grounding ♥ Protective ♥ Patience

 

Larvikite is a protective and grounding stone. It is cleansing to the subtle bodies and facilitates a strong connection with the energies of Earth, helping to connect with the spirits of Nature. Larvikite stimulates inner visions and enhances our psychic abilities. It allows us to see the past, providing clarity to visions of past life recall. Larvikite can neutralise and cancel spells that are no longer wanted. It repels negative energy. Larvikite increases our security in the strength of our own intellect, stimulates creativity and the exchange of wisdom. Larvikite helps us to see ourselves through the eyes of our higher self. Larvikite teaches patience, and can support when completion and closure to a goal is required. It also helps us to understand and resolve complicated facts and to make decisions that are rational and sober and not based upon our emotions.

 

Larvikite assists the brain to take in new information more easily. It creates new pathways for knowledge to travel and can open new doors for us. Larvikite can help to make us more adaptable to situations.

 

Larvikite can help with learning disabilities. It can be used to treat skin disorders and enhances vitality and youthfulness. Larvikite aids in the recovery of strokes and helps brain function. It cleanses and purifies body tissue, harmonises the metabolism and helps with muscular detoxification. Larvikite calms the nerves and will cool and reduce blood pressure.