Sfaleritt/Sinkblende

Sfaleritt eller Sinkblende er et mineral med den kjemiske formelen ZnS. Det er den viktigste kilden for framstilling av metallet Sink. Mineralet spalter lett i flere retninger, og malmer med mye sinkblende gir derfor et glitrende inntrykk.